Choďte s dobou a investujte kolektívne!

Revolučné investovanie pre každého

Možno mi dáte za pravdu, že človek, ktorý  chce  vybudovať nejaký majetok musí investovať. Možností, do čoho  a ako  investovať je niekoľko aj pre investorov s nižšími investíciami. Medzi najpopulárnejšie patria, investície do nehnuteľností, do investičných pozemkov,  komerčných objektov. Investovať môžete ako súkromný alebo kolektívny investor, pri ktorom  je rozloženie rizika veľkou výhodou.

Investície do nehnuteľnosti a realitných fondov

Investície do nehnuteľností a investičných pozemkov sú doposiaľ najistejším a najkonvenčnejším  spôsobom budovania aktív. Výhody kúpy závisia od viacerých dôležitých vecí. Vaša investícia by mala prinášať primeraný výnos. Takéto investície sú neporovnateľne  výnosnejšie ako sporenie, keďže banky dnes ponúkajú veľmi slabé finančné zhodnotenie. Zisk vám tak bude plynúť z následného prenájmu nehnuteľnosti, pričom  z prenájmu bytových jednotiek bude plynúť stabilnejší zisk ako z prenájmu komerčných priestorov.

Okrem investovania do vlastného bývania, ktoré sami obývate, alebo dlhé roky prenajímate cena nehnuteľnosti rastie. Pri výbere nehnuteľnosti však treba brať do úvahy  najmä  lokalitu, likviditu, mesačné poplatky, citlivosť na hospodársky vývoj, potrebu dodatočných investícií na rekonštrukciu.

Čo sa týka ďalšieho výhodného zhodnocovania finančných prostriedkov budú do tej skupiny patriť aj  realitné fondy. Sú investičnou príležitosťou investovania však budete si musieť položiť otázku či ste dostatočne trpezlivý, keďže na prvé výnosy si bude treba určitú dobu počkať.  Ich výhodami sú relatívne stabilné výnosy, ktoré realitný fond vykazuje a nižšie výkyvy.

Crowdfunding ako inovatívna a kolektívna forma investovania

Crowdfunding, nová forma investovania  označovaná aj ako   verejné financovanie je zatiaľ na Slovensku  málo známym  alternatívnym spôsobom investovania. Jeho používanie vznik na Slovensku je ešte stále v plienkach, ale počet rastúcich spoločností dokazuje ich vzrastajúcu popularitu. U nás máme  dosť  ľudí s potenciálom a dobrými nápadmi, ale o zatiaľ   menej investorov. Existuje niekoľko firiem , ktoré sa venujú kolektívnemu investovaniu, ale spoločností, ktoré investujú do nehnuteľností je stále  málo.

Kde investovať peniaze

Medzi známejšie Crowdfunding spoločnosti na Slovensku patrí  Startovač, Startlab, Hithit či Conda. Do investičných akcií, programov a teda do nehnuteľností môžete investovať cez Crowdinvest.

Crowdfunding je na vzostupe a s ním narastá aj počet služieb a produktov, ktoré skúšajú preraziť touto cestou. Popritom rastie  aj počet portálov, ktoré ponúkajú takéto crowdfundingové riešenia. V porovnaní s našimi, ich môžeme nájsť vo svete už tisícky, presnejšie dvetisíc. Medzi svetové známe Crowdfunding spoločnosti patria Kikstarter, ktorý doposiaľ vyzbieral takmer tri miliardy dolárov, Indiegogo, Patreon, Gofundme.

Investičné programy crowdinvestingu od našej spoločnosti CROWD INVEST s.r.o.

V predchádzajúcich blogoch sme si priblížili ako funguje davové investovanie. Teraz sa pozrieme bližšie na možnosti investovania do našich projektov.

BASIC FUND

Tento program je určený pre tých, ktorí sa rozhodnú podporiť náš projekt. Vkladom na investičný účet spoločnosti SK7183300000002101459098 v sume 5 eur sa zúčastníte žrebovania, kde jeden z vás získa základný vklad v programe PROGRES FUND v hodnote 500 eur.  Naša spoločnosť investuje takto získané peniaze na inžiniersku činnosť, zhodnotí nehnuteľnosť, pripraví ju na ďalší predaj pre potencionálneho kupujúceho. V prípade nedosiahnutia investičného cieľa, vyzbierané peniaze putujú na podporné projekty pre rodiny s deťmi.

PROGRES FUND

Realitný investor môže vložiť peniaze v sume od 500 eur do 5000 eur, kde je garantovaný výnos 5% p.a. Tento investičný program sa uzatvára na dobu 12 mesiacov a peniaze z neho sa použijú napríklad na rekonštrukciu bytu alebo domu s následným predajom a vyplatením výnosu. Tento investičný program patrí medzi naše najobľúbenejšie.

PROFI FUND

Ak viete svoje financie zafixovať na dlhšie obdobie ako jeden rok a chcete získať zhodnotenie 7% p.a., tak tento program je pre Vás ako stvorený. Produkt je v investičnom rozmedzí  od 5 tisíc eur do maximálne 10 tisíc. Výnos je vyplácaný dvakrát. Po  12 – tich mesiacoch vám naša spoločnosť vyplatí prvé zhodnotenie. Po dvoch rokoch sa dostanete k svojim investovaným peniazom a druhému vyplatenému úroku. Investované peniaze používame výlučne na výstavbu nových rezidenčných nehnuteľností.

INDIVIDUAL FUND

Pre tento investičný program máme špecifické podmienky a požiadavky na investora. Investor vstupuje do konkrétneho projektu podľa výšky jeho vkladu a eviduje sa ako jeden z hlavných investorov. Tento program funguje v zmluvnom režime. Investora si vyberáme na základe osobného stretnutia. Zhodnotenie sa pohybuje na úrovni 9%  p.a. Tento program je z pohľadu davového investovania aj najviac rizikový, pretože na konci procesu nemusí investičný cieľ byť naplnený podľa očakávania. Doba viazanosti je určená po celú dobu realizácie konkrétneho realitného projektu.

V prípade, že máte záujem o registráciu v našej investičnej platforme, môžete tak urobiť na našej web stránke www.crowdinvest.sk. Po zaregistrovaní sa vám zobrazí účet investora a projekty, do ktorých je možné investovať.

Čo je Crowdfunding a ako to funguje?

Crowdfunding je nový spôsob, ako investovať vaše voľné financie do podnikov v počiatočnom štádiu a v období rastového štádia. Platforma ako Kickstarter dáva odmenu za Crowdfunding, Equity Crowdfunding dáva zase investorom podielové vlastníctvo (alebo majetkový podiel) v podnikaní, ktoré pomáhajú financovať.

Tam, kde bol tradične tento priestor na zvyšovanie kapitálu ovládaný bohatými jednotlivcami, venture capitalistmi a anjelskými investormi, teraz prostredníctvom rôznych spoločností na trhu si každý môže vybrať, získať podiel a investovať do začínajúcich podnikov a rastových firiem.

Tento inovatívny typ financovania bol nedávno v niektorých krajinách umožnený zákonom o financovaní z dlhodobého hľadiska. Ako vidno z úspešných prevádzok  Crowdfundingu v zahraničí, toto narušenie spôsobu akým môžu firmy získať finančné prostriedky je inovatívny. Rozsah kapitálového financovania Crowdfundingu v roku 2015 dosiahol celosvetovo 2,5 miliardy dolárov a niektoré spoločnosti  vo Veľkej Británii získali viac ako 1 milión GBP. Je teda jasné, že nielen vo vyspelých ekonomikách existuje veľký potenciál, kde je záujem investorov vysoký a podniky v ranom štádiu čoraz viac vítajú tento typ financovania.

Čo pre investora znamená Crowdfunding je, že každý môže teraz investovať do začínajúcich a rastových firiem tým, že bude môcť participovať na činnosti spoločnosti, alebo si vyberie produkt z portfólia, ktorý zafinancuje.

Predstavte si, že budete vlastniť kúsok ďalšieho podnikania, ktorý bude schopný investovať do ďalšieho Facebooku budúcej generácie.

Jedinec môže investovať len 500 eur a hodnota jeho investície porastie s úspešným zrealizovaním projektu.

Investori by mali diverzifikovať svoje investície medzi rôznymi spoločnosťami, aby minimalizovali svoje riziko, keďže investovanie do podnikov v počiatočnom štádiu je rizikové.

Bolo povedané, že banka je miesto, ktoré vám požičia peniaze.  Podniky zvyčajne čelia zdĺhavému a náročnému procesu, keď sa snažia získať finančné prostriedky od bánk. Crowdfunding otvára nový spôsob jednoduchého prístupu k finančným prostriedkom, zvyšuje informovanosť veľkého počtu spotrebiteľov a získava dôkaz o tom, že ľudia veria v ponuku produktov.

Výhody a záujem o akvizíciu v Crowdfundingu sú však veľké. Tak sa pripojte k spoločnosti CROWD INVEST s.r.o. a investujte do projektov, ktoré majú rastový potenciál. Využite investičné balíky CROWD INVEST s.r.o. a staňte sa investorom. Viac na www.crowdinvest.sk

Čo je crowdinvesting alebo davové investovanie ?

Keďže alternatívne financie naďalej získavajú popularitu v Európe, investícia do neho sa dostáva do hlavného prúdu. Ale čo presne je to? Získajte viac informácií a dozviete sa, ako CROWD INVEST s.r.o. používa „davové investovanie“ ako jeden zo svojich obchodných modelov.

Crowdinvesting je, keď mnoho investorov financuje projekt, kde každý finančne prispieva v pomere k celkovému požadovanému kapitálu. V priebehu času dostáva od investora zaplatenú sumu plus atraktívny úrok ako výplatu výnosu. To je najdôležitejší rozdiel v oblasti crowdfundingu, kde investor obvykle dostáva vecné odmeny.

Hlavnými oblasťami davového investovania sú nehnuteľnosti, (obnoviteľná) energia a začínajúce podniky. Ľudia môžu zvyčajne investovať do projektov alebo spoločností v závislosti od platformy. Crowdinvesting môže byť tiež použitý v rámci obchodného modelu, ako je to v prípade realitného investovania.

Kto môže investovať?

To závisí od samotnej platformy a takých aspektov, ako je krajina, na ktorej je založená a následné nariadenie. Avšak vo všeobecnosti investovanie do davu je veľmi inkluzívnou formou investovania, s jasnými a transparentnými procesmi a nízkymi minimálnymi investíciami. S CROWD INVEST s.r.o. môžu investori investovať sumy od 200 €.

Aký návrat môžu investori očakávať?

Naše dva nedávne projekty ponúkli výnosy vo výške 9% pre tých, ktorí investovali v prvom mesiaci. CROWD INVEST s.r.o. ponúka medzi  5 až 12% podiel na všetkých našich projektoch s priemerným trvaním 6 mesiacov až 2 roky.

Úrokové sadzby sa líšia v rámci platformy investovania – priemer je často okolo 8-9 %, avšak niektoré odvetvia sa líšia. Crowdinvestori  však môžu očakávať viac, než by dostali z bankového sporiaceho účtu.

Aké príležitosti ponúkajú investičné programy?

Pre investorov ponúka davové investovanie viac ako len návratnosť investícií. Hmatateľnosť a transparentnosť sú dva hlavné prínosy – investori z davu môžu priamo investovať do spoločností, projektov a ľudí, ktorí chcú podporovať, a môžu sledovať vplyv svojich peňazí.

Ako spoločnosť CROWD INVEST s.r.o. používa v podnikateľskom modeli davové investovanie?

Financovaním projektov v oblasti nehnuteľností tzv. realitné investovanie prostredníctvom našej platformy davového investovania, kde investujeme do bytov, domov a pozemkov. Vyhľadávame príležitosti, ktoré predtým zabránili realizácii projektov. Realizujeme výstavbu inžinierskych sietí, infraštruktúry, pripravujeme nehnuteľnosti pre konečných záujemcov o kúpu.