Najčastejšie otázky

Ako to funguje?

Na osobnom stretnutí si vyberiete realitný projekt, podpíšete zmluvu a uskutočníte bankový prevod. Po pripísaní čiastky na náš účet začne plynúť doba dohodnutá v zmluve.

Ponúkame niekoľko možností partnerstva. Krátkodobé s nižším výnosom a dlhodobé s vyšším zhodnotením.

Vaše investície sú vopred určené pre konkrétny projekt a stávate sa partnerom realitnej spoločnosti.

Výnos garantujeme a vyplácame v zmysle zmluvnej dokumentácie. Výnosy sú bez skrytých poplatkov pred osobným zdanením.

Kto môže investovať?

Každá fyzická alebo právnická osoba. Fyzické osoby musia dosiahnuť vek 18 rokov a musia byť spôsobilé na právne úkony. Investori musia mať trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky.

Garantujete výnos?

Vaša investícia sa podieľa na investovaní do slovenských rezidenčných nehnuteľností, ktoré obchodujeme. Všetky výnosy sú garantované a vyplácajú sa pred zdanením.

Aké mám povinnosti voči daňovému úradu?

Výnos vyplácame pred zdanením. Ak ste fyzická osoba nepodnikateľ, príjem z investície zdaňujete v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Odporúčame sa poradiť s vašim daňovým poradcom.

Je možné peniaze vybrať skôr?

V prípade predčasného ukončenia investície postupujeme podľa dohodnutého kľúča a vyplatíme vám časť výnosu pripadajúci na dobu investovania. Pri predčasnom ukončení účtujeme aj poplatok, ktorý je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach.

Aký je to typ investovania?

Náš spôsob investovania je na spôsob zmluvného partnerstva s realitnou spoločnosťou. Vyberáte si realitný projekt na ktorom sa chcete podieľať investíciou. Manažment a správa realitného projektu je výlučne v réžii našej spoločnosti.

Čo v prípade, že sa finančný cieľ nenaplní?

Ak naša investičná komisia vyhodnotí, že nedokážeme z vyzbieraných peňazí projekt financovať a teda realizovať, v takom prípade podľa všeobecných zmluvných podmienok vklady vraciame bez vyplatenia výnosu.